Produkter

 Vi driver med installasjon, drift, opplæring og service hos små, mellomstore og store bedrifter i Hallingdal.

Vi leverer alt av kontorrekvisita , datarekvisita, datautstyr, frankeringsmaskiner, makuleringsmaskiner og kassaregister. Kontormøbler og kontorstoler er også en naturlig del av sortimentet.

Ring oss for et godt tilbud på kontorutstyr!

Nyttige linker